Matlu-klusterin turvallisen tilan periaatteet

Klusterilla noudatetaan tässä listattuja turvallisen tilan periaatteita, jotta kaikki tilan käyttäjät pystyvät nauttimaan olostaan. Turvallisen tilan periaatteiden rikkominen voi johtaa tilasta poistamiseen sekä vakavimmissa tapauksissa kulkuluvan menettämiseen tai käyttökieltoon.

Ongelmatilanteissa pyydä apua tilan vastuuhenkilöiltä. Vastuuhenkilö on kuka tahansa klusterin kulkuluvallinen henkilö. Klo 00-07 on olemassa erityisessä yökäyttövastuussa olevia henkilöitä, jotka voit selvittää kysymällä. Jos itse vastuuhenkilö on osa ongelmaa, ota yhteyttä toiseen vastuuhenkilöön tai tarvittaessa Leppätalokomitean puheenjohtajaan.

Hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112.

Pidä huolta itsestäsi. Älä saata itseäsi tarkoituksella sellaiseen tilaan, ettet pystyisi esimerkiksi lähtemään kotiin millä tahansa hetkellä.

Pidä huolta muista. Jos huomaat, ettei joku pysty pitämään huolta itsestään, älä jätä häntä heitteille. Huolehdi, että hän saa apua esimerkiksi ilmoittamalla asiasta vastuuhenkilöille.

Kunnioita muiden ihmisten koskemattomuutta. Älä koskettele muita ilman heidän lupaansa. Muista, ettet voi tietää ihmisen rajoja ellet kysy. Minkäänlaista seksuaalista häirintää (sanallista tai fyysistä) ei hyväksytä.

Pidä huolta ilmapiiristä kunnioittamalla muita ihmisiä. Älä syrji, ahdistele, kiusaa, painosta tai käy käsiksi. Älä tee oletuksia toisen identiteetistä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta tai siitä, mistä he ovat kotoisin. Minkäänlaista syrjintää tai rasismia ei hyväksytä.

Mikäli koet itse tai havaitset muiden harjoittamaa häirintää, mene väliin tai ilmoita asiasta vastuuhenkilöille. Raportoi väkivaltaisesta käytöksestä tai vakavasta häirinnästä välittömästi eteenpäin tapahtumajärjestäjälle sekä häirintäyhdyshenkilöille tai Leppätalokomitean puheenjohtajalle.

Kysymyksiä ja kommentteja turvallisen tilan periaatteista voi lähettää sähköpostitse Matlun hallitukselle (hallitus@matlu.fi).

Yhteystietoja:

  • Vartija, 0200 155 00
  • Leppätalokomitean puheenjohtaja Antti Koivurova, 050 434 2996, antti.koivurova@helsinki.fi
  • Matlun häirintäyhdyshenkilöt:
  • Solja Säde, solja.sade@helsinki.fi
  • Felix Lindholm, felix.lindholm@helsinki.fi
  • Leppätalokomitean sähköpostilista, leppis-list@helsinki.fi