Christina Regina eli Matlun klusteri sijaitsee Domus Gaudiumin ensimmäisessä kerroksessa (tila 1.8). Siinä on kolme tilaa: kokoushuone, kerhotila ja oleskelutila. Naapurissa on Conduksen klusteri eli Gustavus Rex.

"Talon latinankielinen nimi, Domus Gaudium, tarkoittaa Ilo- tai Riemu-nimistä taloa. Se viittaa luontevasti opiskelun ja opiskelijaelämän riemuihin – ja jatkaa akateemista traditiota ja sopii paikan muuhun nimistöön, kuten Domus Academicaan. Talo sai myös oman tunnuslauseen, ”sub hoc tecto cives academici excoluntur”, joka suomennettuna tarkoittaa ”tämän rakennuksen suojissa tehdään akateemisia kansalaisia”. Lauseeseen sisältyy vahvasti henkisten ominaisuuksien kehittämisen merkitys."

"HYYn puolella opiskelijoiden ja järjestöjen käyttöön tarkoitetut tilat on nimetty peilaten ylioppilaskunnan historiaa tuoreesti, mutta perinteitä kunnioittaen. Tärkeitä teemoja ovat olleet akateemisuus ja akateemisuuden merkittävimmät symbolit ja rikkaana elävä kaksikielisyys, sekä ylioppilaskunnan oman historian lisäksi myös Helsingin yliopiston ja kaupungin historia. Vaikutteita on myös Ruotsin ja Venäjän historiasta. Domus Academican puolella Domus Gaudiumiin liittyvässä kehityshankkeessa tilojen nimiin on käytetty kalevalaisia aiheita, kuten Aino ja Väinämöinen.